Τα Συνέδρια μας

GREEK ICT FORUM

Η κορυφαία ετήσια συνάντηση του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα  από το 1999 μέχρι σήμερα.

περισσότερα

eGOVERMENT FORUM

Το μοναδικό Συνέδριο για την καταγραφή των τάσεων, των υλοποιήσεων έργων και υπηρεσιών στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

περισσότερα

SMART CITIES - DIGITAL CITIZENS

Το συνέδριο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, υπηρεσιών και έργων για την ανάπτυξη «έξυπνων» και «βιώσιμων» Πόλεων.

περισσότερα

ICT SECURITY WORLD

Το σημείο αναφοράς των επαγγελματιών, τεχνολόγων, στελεχών και επιστημόνων του τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας και Διοίκησης.

περισσότερα
Επιτυχία μας
η συμμετοχή σας

0

ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

0

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

0

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Προωθούμε και ενδυναμώνουμε το
Ψηφιακό Μετασχηματισμό