Η Ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από τα πλέον πεπειραμένα στελέχη στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης ημερίδων/συνεδρίων ικανή να σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει με τον πλέον ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο οποιαδήποτε διοργάνωση εκδήλωσης ιδίως στο χώρο των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ).