Παπα-γάλ(λ)ος

Η σχολιογραφική στήλη παπα-γά(λ)λος «εκκολάφθηκε» στις 2 Μαϊου 2007 και είναι η μακροβιότερη τακτική, σχεδόν καθημερινή, σχολιογραφική στήλη με αντικείμενο τα κρυφά και φανερά δρώμενα σε επιχειρηματικό, πολιτικό, κυβερνητικό και στρατηγικό επίπεδο στην αγορά Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών.

Το όνομά της περίπλοκο και σύνθετο παραπέμπει σημειολογικά στην ίδια την φυσιογνωμία της στήλης: Ονομάζεται «παπαγάλλος», διότι βρίσκεται παντού. Απρόσκλητος και φυσικά ενοχλητικός γιατί ότι «ακούει» το μεταφέρει στο κοινό. Όχι φυσικά αυτούσιο, αλλά το περνάει από τα δικά του «φίλτρα» και μέσα από διαφορετική οπτική γωνία δίνει στους αναγνώστες μία εναλλακτική ενημέρωση που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού. Έχει δύο συνθετικά ονόματα: «Παπάς», άρα δεν λέει ψέματα, αλλά παράλληλα μπορεί να λέει αλήθειες με τον δικό τον τρόπο. «Γάλλος», καθότι είναι γαλλοτραφής και γαλλομαθής, άρα ευγενικός με τακτ και βαθιά γνωση των διδαγμάτων της γαλλικής επανάστασης.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα ψυχογράφημα γραφής που ενημερώνει τον αναγνώστη πάντα με γλαφυρό, σκωπτικό, ειρωνικό αλλά αντικειμενικό τρόπο για εξελίξεις που αναμένονται, μελλοντικά γεγονότα που θα συμβούν, προειδοποιήσεις για άκρως σοβαρά θέματα όχι μόνο της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, αλλά και του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου, εκεί όπου κινείται αθορύβως και αοράτως ο παπα-γά(λ)λος.

Ουσιαστικά η στήλη «παπα-γά(λ)λος» προσφέρει κωδικοποιημένα αποκλειστική ενημέρωση, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην αγορά Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, και μέχρι στιγμής στα δώδεκα χρόνια, που σχεδόν καθημερινά βρίσκεται κάθε πρωί στα mailboxes των αναγνωστών του, οι αναρτήσεις του δεν έχουν διαψευσθεί.

.